Ա կետից Բ կետ տանող մի քանի ճանապարհ կա: Ո՞րն է այդ ճանապարհներից անցնում այն շրջանների միջով, որոնց գումարը հավասար է \(1000\)-ի:
 
Թվերը գրել ըստ Ա-ից Բ տանող ճանապարհի հերթականության:
  
15.06.2018-w1075.png
 
Պատասխան՝ i+i+i+i+i=1000