Պարի խմբում կար \(19\) տղա և \(13\) աղջիկ: Ամեն շաբաթ խմբին միանում էին \(3\) տղա և \(5\) աղջիկ: Մի քանի շաբաթ անց պարի խմբում տղաների և աղջիկների թիվը հավասարվում է:
 
Քանի՞ պարող կլինի խմբում այդ ժամանակ:
 
paraxumb-w1816.png
 
Պատասխան՝  պարող