\(19\)-րդ դարում մի ուսուցիչ հանձնարարեց իր սովորողներին գտնել \(1-100\) ամբողջ թվերի գումարը: Հաշվիչ տեխնիկա ու համակարգիչներ չկային, և սովորողները սկսեցին ուղղակի հաջորդաբար գումարել ամբողջ թվերը: Միայն մի սովորող շատ արագ՝ մի քանի վայրկյանում, գտավ ճիշտ պատասխանը: Այդ սովորողն ապագա մեծ ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս և աստղագետ Կարլ Ֆրիդրիխ Գաուսն էր:
 
Ինչի՞ է հավասար \(1-100\) ամբողջ թվերի գումարը:
 
16.08.png
 
Պատասխան՝