Քանի՞ քառակուսի կարելի է ստանալ միացնելով ցանկացած \(4\) կետ:
 
2_25.07.png
 
Պատասխան՝