Սեղանի ծայրին դրված է բաժակ, այնպես, որ նրա \(2/3\)-րդ մասն օդում է: Որոշ ժամանակ անց այն ընկնում է հատակին: Ի՞նչ էր բաժակի մեջ:
 
19.04.png