14522779_1216054718465649_6339627964071528262_n.png
 
Պատասխանը գրելիս օգտագործիր միայն աստիճանի, գումարման, հանման, բաժանման և բազմապատկման հետևյալ նշանները՝ ^, +, -, /, * 
 
\(3\)-ն օգտագործիր որպես թիվ, այլ ոչ թե թվանշան:
 
Պատասխան՝  \(= 31\)