Գուրգենը օրինակի մեջ \(+\) նշանը փոխեց \(×\) նշանով, իսկ \(×\) նշանը՝ \(+\) նշանով: Արդյունքում ստացավ նույն պատասխանը: Ո՞րը կարող է լինել այդ օրինակը:
 
mandarin.png