Աշոտը \(1, 2, 4, 5, 6, 8\) թվանշաններով կազմեց երկու եռանիշ թիվ: Թվանշաններից յուրաքանչյուրը նա օգտագործեց մեկ անգամ: Ստացված թվերը Աշոտը գումարեց իրար:
 
Ո՞րն է ամենամեծ թիվը, որը նա ստացավ:
 
amenamets tiv-w2815.png
 
Պատասխան՝