Թիթեռը ճանապարհ ընկավ ժապավենի վրայով, որի երկարությունը \(90\) սմ է։ Ժապավենի ծայրից \(2\) սմ-ի վրա կա ծաղիկ։ Քանի՞ սմ պետք է անցնի թիթեռը, որպեսզի հասնի ծաղիկին։
 
06.12.png