Օգնի՛ր Արմանին կատարել տնային աշխատանքը:
 
Որքա՞ն է ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի տարբերությունը:
 
glx.png
 
Պատասխան՝