Հակոբն ու Դավիթը, հանդիպելով փողոցում, տեսան գետնին կավիճով գրված մի երկնիշ թիվ: Դավիթը թվին ավելացրեց \(4\) և բաժանեց ստացված թիվը \(7\)-ի, իսկ Հակոբը գրված թիվը բաժանեց \(9\)-ի և հետո աստացվածից հանեց \(1\): Արդյունքում տղաները ստացան նույն թիվը: Պարզեք, թե ինչ թիվ ստցան տղաները:
 
15355806_1285858348151952_2016232129374727082_n.png
 
Պատասխան՝