Հրատարակված գրքի էջերը համարակալելու համար հարկավոր եղավ \(2775\) թվանշան (նիշ):
 
10.10 (2).png
 
Պատասխան՝  էջ: