Հոր, մոր և որդու տարիքային գումարը \(125\) է։ Երբ որդին ծնվեց, մայրը \(21\) տարեկան էր։ Հայրը մորից մեծ է \(2\) տարով։
Փորձի՛ր գուշակել, թե քանի տարեկան է այժմ նրանցից յուրաքանչյուրը։
 
29.11.png
 
հոր տարիքը՝ iմոր տարիքը՝ iորդու տարիքը՝ i