Ձին տեղափոխում է 10 կգ ածուխ, իսկ ավանակը՝ 10 կգ բամբակ։
 
Ո՞րի բեռն է ավելի ծանր։
 
donkey.png