Երկու թվերի գումարը \(17\) է, իսկ տարբերությունը՝ \(7\): Որո՞նք են այդ թվերը:
 
Այդ թվերը ներկայացնում են տանձի և խնձորի արժեքները:
 
20.09-w1552.png
 
Ցուցում: Պատասխանի վանդակում առաջինը գրի՛ր մեծ թիվը:
 
Պատասխան՝ , :