Դուք ունեք \(3\) պայուսակ, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ գտնվում է \(2\) գունդ: Պայուսակ Ա-ում գտնվում է \(2\) սպիտակ գունդ, Պայուսակ Բ-ում` \(2\) սև գունդ, իսկ Պայուսակ Գ-ում` \(1\) սպիտակ և \(1\) սև գունդ: 

Դուք պատահականորեն վերցնում եք պայուսակներից որևէ մեկը և առանց նայելու հանում գնդերից մեկը: Այն սպիտակ է:

Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ մյուս գունդը այդ պայուսակում ևս սպիտակ է կամ, որ Դուք հանել եք սպիտակ գունդը պայուսակ Ա-ից:
 
Պատասխանը գրիր տառերով:

 
10.05.png
 
 Պատասխան՝