\(2016\) տարեթվի թվանշանների գումարը \(9\) է: \(2016\)-ից հետո ո՞ր տարեթվի թվանշանների գումարը նորից կլինի \(9\):
 
20.09-w1552.png
 
Պատասխան՝