Ագարակատերը \(250 000\) դրամով գնեց ձի, որը վաճառեց \(280 000\) դրամով: Մի քանի օր անց նա կրկին գնեց այդ նույն ձին` արդեն վճարելով \(310 000\) դրամ և այն նորից վաճառեց՝ այս անգամ \(350 000\) դրամով:
 
Գործարքների արդյունքում որքա՞ն գումար աշխատեց ագարակատերը:
 
02.07.2018.png
 
Պատասխան՝  դրամ