Կարենը մտապահված թվին ավելացրեց \(4\), արդյունքը բազմապատկեց \(5\)-ով, արտադրյալը բաժանեց \(6\)-ի և ստացված թվից հանեց \(7\): Արդյունքում ստացվեց \(8\):
 
Ո՞ր թիվն էր մտապահել Կարենը:
 
8.png
 
Պատասխան՝