Չորսհարկանի շենքի աստիճանաշարերն ունեն միևնույն երկարությունը: Առաջին հարկից չորրորդ հարկ բարձրանալու ճանապարհը քանի՞ անգամ է երկար առաջին հարկից երկրորդ հարկ բարձրանալու ճանապարհից:
 
17.08.2018.png
 
Պատասխան՝  անգամ