Աննայի դրամապանակում կա \(13\) մետաղադրամ, որոնք \(5\) և \(10\) ցենտանոց են։
 
Նշված գումարներից որո՞նք չեն կարող լինել Աննայի դրամապանակում:
 
20.06.png