Արմանը համալսարանում ուսանելու \(5\) տարվա ընթացքում հանձնեց \(31\) քննություն: Ամեն տարի նախորդ տարվա համեմատ նրա քննությունների քանակն ավելանում էր: Հինգերորդ տարում նա հանձնեց \(3\) անգամ շատ քննություն, քան առաջին տարում: Որքա՞ն քննություն է հանձնել Արմանը չորրորդ տարում:
 
unnamed.jpg