Քանի՞ թիվ կա, որ մեծ է \(49\)-ից և փոքր է \(60\)-ից:
 
22.06.2018.png
 
Պատասխան՝