Խանութ բերեցին \(7\) տակառ կաթ և վաճառեցին \(4\) տակառի կաթը:
 
Քանի՞ տակառ մնաց խանութում:
 
նկկ.png
 
Պատասխան՝  տակառ