Նարեկը ընտրեց մի թիվ, բազմապատկեց այն նույն թվով, ստացվածին գումարեց \(1\), արդյունքը բազմապատկեց \(10\)-ով, հետո գումարեց \(3\), ապա ստացված արդյունքը բազմապատկեց \(4\)-ով և ստացավ \(2012\):
 
Ի՞նչ թիվ էր ընտրել Նարեկը:

1-1.png
 
Պատասխան՝