Տատիկը գնեց \(16\) նարինջ: Արմինեն կերավ դրանց կեսը, Դավիթը կերավ երկու նարինջ, իսկ Մանեն` մնացածը:
 
Քանի՞ նարինջ կերավ Մանեն:
 
04.04.2018-w1358.png
 
Պատասխան՝  նարինջ