Գնացքը երկու կայարանների միջև հեռավորությունն անցավ երեք օրում: Առաջին օրը նա անցավ \(130\) կմ, երկրորդ օրը՝ \(170\) կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցած հեռավորությունից \(7\) կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ է երկու կայարանների միջև հեռավորությունը:

 
13.09.png
 
Պատասխան՝  կմ