Համապատասխանեցրու՛ բառերը (անունները) և բացատրությունները (նկարագրությունները):
 
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխանները իրարից անջատիր ստորակետով:
  
\(1\). Մոգ
\(2\). Օրենքի ուսուցիչ
\(3\). Հյուսն
\(4\). Ավետիս

Ա. բարի լուր
Բ. Հին Արևելքում գիտությամբ զբաղվող իմաստուն և կրթված անձ
Գ.Հին Հրեաստանում Աստծո պատվիրանների գիտակ
Դ. փայտագործ վարպետ
 
Պատասխան՝