Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
Նկարում պատկերված է \(X\) առանցքով շարժվող մարմնի արագության vx պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞րն է այդ շարժման արագացման ax պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:
 
1-02.png
 
1-03.png
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015