Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
1. Նյութական կետը շարժվում է \(XOY\) հարթության մեջ: Ո՞ր բանաձևերն են ճիշտ արտահայտում նյութական կետի դիրքը բնութագրող շառավիղ-վեկտորի մեծության, \(OX\) առանցքի հետ նրա կազմած անկյան և \(x\), \(y\) կոորդինատների միջև կապը (\(r\)-ը շառավիղ-վեկտորի մոդուլն է, ϕ-ն՝ \(OX\) առանցքի հետ նրա կազմած անկյունը):
 
 
2. Նյութական կետը շարժվում է \(XOY\) հարթության մեջ: Ո՞ր բանաձևերն են ճիշտ արտահայտում նյութական կետի \(x, y\) կորդինատների և շառավիղ-վեկտորի մոդուլի կապը:
 
\(r\)-ը շառավիղ-վեկտորի մոդուլն է, ϕ-ն՝ \(OX\) առանցքի հետ նրա կազմած անկյունը:
 
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015