Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Начальная форма личных местоимений

Բարդություն հեշտ

3
2. Падежные формы местоимений

Բարդություն հեշտ

2.5
3. Склонение личных местоимений

Բարդություն հեշտ

5
4. Культура общения

Բարդություն միջին

2
5. Найди местоимение

Բարդություն միջին

10
6. Редактирование

Բարդություն միջին

4
7. Личные местоимения в прямой речи

Բարդություն բարդ

4.5
8. Личные местоимения в косвенной речи

Բարդություն բարդ

4.5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար