Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Способы передачи чужой речи

Բարդություն հեշտ

1
2. Предложения с чужой речью

Բարդություն հեշտ

2
3. Глаголы речи

Բարդություն հեշտ

2
4. Предложения с прямой речью

Բարդություն միջին

2
5. Предложения с прямой и косвенной речью

Բարդություն միջին

5
6. Цитирование

Բարդություն միջին

6
7. Оформление текста

Բարդություն բարդ

20

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ