Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. СПП с придаточным изъяснительным

Բարդություն հեշտ

1
2. Придаточное изъяснительное

Բարդություն հեշտ

2
3. Местоположение придаточной части

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Вопрос к придаточной части

Բարդություն միջին

3
5. Союзные слова

Բարդություն միջին

3
6. Типы придаточных

Բարդություն միջին

3
7. Синтаксические синонимы

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար