Укажи предложени(-е, -я) с придаточным условия.
 
 
Укажи предложени(-е, -я) с придаточным уступки.