Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. СПП с придаточными образа действия

Բարդություն հեշտ

1
2. СПП с придаточными меры и степени

Բարդություն հեշտ

1
3. Вид придаточных 1

Բարդություն միջին

3
4. Вид придаточных 2

Բարդություն միջին

5
5. Способы выражения сравнения

Բարդություն միջին

3
6. Сравнение

Բարդություն բարդ

6
7. Решение задач

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար