Բնագրից դո՛ւրս գրիր \(3\)-ական հատուկ գոյական, բայ և դերանուն:
 
գոյական
բայ
դերանուն