Նորարար ՏՀՏ դասընթաց

 1. Հիմնական դասընթացի նկարագիրը

 2. Ծանոթություն բրաուզերի հետ

 3. Գրանցում ԻմԴպրոց կայքում

 4. Ծանոթություն ԻմԴպրոց կայքին

 5. Կրթական գործընթացում ԻմԴպրոցի կիրառման մանկավարժական առանձնահատկությունները

 6. ԻմԴպրոց կայքի աշակերտների գրանցումը

  1. «ԻմԴպրոց» կայքի աշակերտների գրանցումն ուսուցչի կողմից

  2. Աշակերտների ինքնուրույն գրանցումն «ԻմԴպրոց» կայքում

  3. Աշակերտների գրանցումն «ԻմԴպրոց» կայքում: Հաճախ տրվող հարցեր

 7. ԻմԴպրոց կայքի փորձարկումը դասարանի հետ

 8. Աշխատանք դասարանում «Առարկաներ» բաժնով

 9. Սովորողների արդյունքների դիտում

  1. Սովորողների արդյունքները դասարանի պորտֆոլիոյում

  2. «Աշակերտների արդյունքներ» բաժին

 10. Տնային և ստուգողական աշխատանքներ

  1. «Ստուգողական աշխատանքներ» դասարանում և հեռավար

  2. «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժինը դասարանի պորտֆոլիոյում

 11. Մոտիվացիոն գործընթացը, աշակերտի անհատական աշխատանքը

  1. ԹՈՓ համադասարանցիներ: Աշակերտի ինքնուրույն աշխատանքը

  2. ԹՈՓ դասարաններ դպրոցում: Մրցակցություն զուգահեռ դասարանների միջև

  3. ԹՈՓ ուսումնական հաստատություններ: Մրցակցություն դպրոցների միջև

 12. Դասավանդման մեթոդաբանությունն ԻմԴպրոց կայքի հետ

 13. Առարկաների խմբագիր։ ԻմԴպրոց կայքում ուսուցչի աշխատանքային ծրագրի ստեղծում