Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

2 2ND GRADE FLAG JEF դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

501

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

512

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է