Meri Poghosyan

ՈՒսումնական հաստատություն

3B դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

20

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

365

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%