Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

1 ԱՌԱՋԻՆ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

311

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

311

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է