Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

4/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

11

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1377

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է