Արթուր Պետրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

10ՈՒ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1628

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2800

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%