Lusine Karapetyan

ՈՒսումնական հաստատություն

10Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1019

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1042

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ