Vahan Mkrtchyan

ՈՒսումնական հաստատություն

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1308

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%