Mane Poghosyan

ՈՒսումնական հաստատություն

12Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

0

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

220

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 6