Դավիթ Հակոբյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

233

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

458

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7