Նարե Թումանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

92

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

856

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7
կատարված է ավելի քան 50%