Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

64A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

6

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

443

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է