Գոհար Ամիրխանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

21

Արդյունքներ և գնահատականներ

Տվյալ օգտատերը ոչ մի առարկայից գնահատական չունի: Որևէ առարկայից գնահատական ստանալու համար հարկավոր է կատարել առաջադրանքների և թեստերի առնվազն 20% -ը: