Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

3B դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

28

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

272

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է